Şartlar & Koşullar

 

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK SATIŞLARA İLİŞKİN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİDİR

Dicle Promosyon – Ömer YILMAz ( SATICI ) ile

Müşteri ( ALICI ) arasındaki sanal ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesi 'dir.

              İş bu sözleşme ile satış fiyatı , nitelikleri belirtilen ürünün 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Mesafeli Satış Sözleşmelerine uygulanacak olan Uygulama Esasları ve Usulleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre tarafların hak yükümlülüklerini kapsamaktadır.

1-TARAF BİLGİLERİ Satıcı Ünvanı : Dicle Promosyon

Adresi : Cemil Birsel Cd. Kalem Sk. No:2 Mecit Bey Carsisi Kat:1 Dukkan:38 Eminonu / ISTANBUL

Telefon : 0212 522 62 90

Web: www.sarkhanstore.com    E-Posta : eminonusarkhan@gmail.com

 

ALICI 
Adı/Soyadı Varsa Ünvanı: ...... 
Adresi : ....., 

Telefon: ......,
E-posta: ..... 

 

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

 

İş bu sözleşme gereği internet üzerinden satışa sunulan ürünlerin cinsi, modeli satış bedeli, ödeme şekli sitede yer aldığı şekildedir. Ve ürün bedeline ilişkin vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

3-GENEL HÜKÜMLER :

 

A-Alıcı sözleşme konusu ürünlerin niteliklerini , fiyatlarını ödeme şeklini , teslim şeklini sözleşmede belirtildiği şekliyle okuduğunu , anladığını, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyidini verdiğini beyan eder.

 

B-Sözleşme konusu ürün alıcı dışındaki bir kişi yada kuruma teslim edilecek ise Alıcının ürünü kabul etmemesinden dolayı sorumluluk satıcı firmaya ait değildir.

 

C-Satıcı sanal ortamda satışa sunduğu ürünün sağlam, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak kullanım talimatı ile birlikte alıcıya teslim etmekle sorumludur.

 

D-Satıcı tarafından ürünün teslim edilme koşulu ürüne ilişkin ödemenin belirtildiği şekilde ödenmiş olması koşuluna bağlıdır. Alıcı herhangi bir şekilde ürün bedelini ödemez yada banka kayıtlarından iptalini istemiş ise satıcının ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

 

E-Ürün tesliminden sonra alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple alıcıya ait kredi kartının finans kurumu yada bankalarca iptal edilmiş olması yada bloke altına alınmış olması durumunda ürün bedelinin alıca tarafından 7 gün içinde satıcının hesabına yatırılması yada aynı süre içerisinde nakliye ücreti alıcıya ait olmak koşulu ile ürünü ambalajı, garanti belgeleri , kullanma klavuzları ile birlikte satıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

 

F- Satıcı sanal ortamda sipariş aldığı ürünün nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşım kesilmesi gibi olağanüstü bir durum nedeniyle ürünü süresi içerisinde teslim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek ise bu durum satıcı firma tarafından alıcıya e-mail olarak bildirilir bu bildirim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde alıcı ürünün siparişini iptal etme ve ödemenin iadesini isteme, teslimatı engelleyen olağanüstü durumun ortadan kalkmasına kadar siparişi erteleme, emsali ile ürünü değiştirtme gibi haklardan birini kullanabilir. Alıcı siparişin iptali hakkını kullanmış ise satıcı, ürün bedelini kendisine ödendiği şekliyle iade etmekle yükümlüdür. Banka yada finans kurumundan kaynaklanacak aksaklıklardan dolayı satıcı firmanın sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

G-Alıcıya teslim edilen ürünün arızalı çıkması durumunda söz konusu ürünün değişiminin yapılabilmesi yada onarımının sağlanması için ; ürünün alıcıya tesliminden itibaren 7 gün içerisinde ambalajı , faturası ile birlikte alıcı ürünü kargo ücreti kendisine ait olmak koşulu ile satıcı firmaya göndermekle yükümlüdür. 7. günün sonrasında üründe oluşabilecek arızalardan dolayı alıcı garanti kapsamında ürünün onarımının satıcı firma aracılığı ile yapılmasını talep ediyorsa buna ilişkin kargo gidiş dönüş ücretini ödemekle yükümlüdür.

 

H-Alıcı kendisine teslim edilen ürünü teslim edildiği şekliyle iade etmek zorundadır. Ürünün ticari değerinde meydana gelen kayıp söz konusu ise bunu tazmin etmekle yükümlüdür.

 

I-Ürünün kargo firması tarafından teslimi anında ürünün kontrol edilerek alınması yükümlülüğü alıcıya aittir. Kargoda meydana gelen zararlardan dolayı satıcı mesul değildir. Kargoda meydana gelen zarar söz konusu ise tutanakla bu durum tespit ettirilip kargo firmasına müracaat edilmesi zorunludur.

 

İ-Alıcı sipariş verdiği ürünün belirttiği adrese teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması bu yöndeki iradenin e-mail yoluyla yada fax yoluyla satıcı firmaya iletilerek teyidinin alınması koşuluna bağladır. Alıcı cayma hakkını kullandığı ürünü kargo ücreti kendisine ait olmak koşulu ile 7 gün içerisinde ürünün ambalajına zarar verilmemiş olmak koşulu ile kullanım talimatları , satış faturası ve ambalajı ile birlikte gönderim ücreti kendisine ait olmak koşulu ile satıcıya ulaştırmak zorundadır. ürünün satış faturası, ambalajı ile birlikte satıcı kendisine ulaşması tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ürün bedelini satıcının kredi kartı hesabına göndermekle yükümlüdür. Satıcı 7 gün içerisinde ürün bedelini iade girişiminde bulunmak koşulu ile banka nezdinde gerçekleşen aksaklıklardan dolayı sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılması ürünün kullanılmamış olmasına, ambalajına zarar verilmemiş olması koşuluna bağlıdır. Alıcı cayma hakkını kullanmak istediğinde ürün sipariş numarası , kargo gönderim numaralarını da ihtiva eden dilekçe ile bu hakkı kullanmak istediğini elekronik ortam yoluyla yada fax yoluyla satıcı firmaya ulaştırıp teyidini almak zorundadır.

 

4-SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE SİPARİŞ EDİLEN ÜRÜNÜN TESLİMİ:

 

A-İş bu sözleşme uyarınca alıcı tarafından ilgili yerleri doldurulan sözleşmenin alıcı tarafından elektronik olarak onaylanması ve satıcı firmanın www.sarkhanstore.com web adresine ulaştıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

 

B- Satıcı tarafından ürünün teslim edilme koşulu ürüne ilişkin ödemenin belirtildiği şekilde ödenmiş olması koşuluna bağlıdır. Ödemenin yapılmış olması koşulu ile ödeme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilecektir. Kargoya teslim edilen ürünün kargo teslim fişi bilgileri alıcıya elekronik ortamda gönderilecektir.

 

C-Sözleşmede yer alan ürünün stoğunun tükenmiş olması durumunda teslim süresi ödemenin yapılma tarihinden itibaren maximum 15 gündür. Ürünün stoğunun tükenmiş olması durumunda satıcı firma alıcıyı bilgilendirmek zorundadır. Alıcı bu durumda siparişi iptal etme, 15 günlük süreyi bekleme haklarından birini kullanabilecektir.

 

D-Alıcı tarafından elektronik ortamda sözleşmenin yapılarak ürün siparişinin verilmesi ve ödemenin yapılmasından sonra cayma hakkı süresinin de geçmiş olması koşulu ile kredi kartının bilgisi dışında kullanıldığı itirazı satıcı firma nezdinde dikkate alınmayacaktır.

 

5-YETKİLİ MAHKEME : Is bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’NIN veya SATICI’NIN yerleşim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Uyuşmazlık durumunda satıcı firma kayıtları kesin delil teşkil edecektir.

 

Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI is bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 

 

 

 

 

 

Hakkımızda